วิธีดูแล แอฟริกันไวโอเล็ต เบื้องต้น How to grow african violet

แสง สำหรับแอฟริกันไวโอเล็ต
แสงที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและการออกดอกที่ดี แอฟริกันไวโอเล็ตอาจอยู่รอดได้ในที่มีแสงไม่เพียงพอ แต่จะเติบโตอย่างช้าๆ และไม่มีมีดอก บางครั้งเราสามารถวางแอฟริกันไวโอเลตไว้ข้างหน้าต่าง
ซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอ แต่ที่สำคัญคือริมหน้าต่างนั้นต้องไม่มีความร้อน หรือโดนแสงแดดโดยตรง
การปลูกแอฟริกันไวโอเล็ตโดยใช้หลอดไฟแทนการใช้แสงแดด แอฟริกันไวโอเล็ตจะเติบโตและออกดอกได้ดี เมื่อแสงจากหลอดไฟห่างจากยอดของต้นไม้ประมาณ 12-18นิ้ว เป็นเวลา 12-13 ชั่วโมงต่อวัน


การรดน้ำ
จะใช้น้ำอุณหภูมิห้องรดน้ำเมื่อดินปลูกแห้ง โดยสังเกตได้จากการเอานิ้วจิ้มลงไปในดิน หรือการลองยกกระถางขึ้นมา ถ้าดินแห้ง หรือพบว่ากระถางเบาก็ให้รดน้ำ ไม่จำเป็นต้องรดทุกวัน แอฟริกันไวโอเล็ตไม่ชอบ
ที่จะเปียกแฉะอย่างต่อเนื่อง การรดน้ำแอฟริกันไวโอเล็ตสามารถรดน้ำจากด้านบนจากด้านล่าง หรือหล่อน้ำไว้ใต้กระถาง หรือการรดน้ำแบบ wick watering ก็ได้


การให้อาหาร
ปุ๋ยที่เหมาะกับแอฟริกันไวโอเล็ต คือปุ๋ยสูตรเสมอ (สามตัวเลขบนฉลากประมาณเดียวกัน) เช่น 16-16-16 หรือ 21-21-21 แต่ในนานๆครั้งอาจเพิ่มสูตรที่ตัวกลางสูงได้เพื่อการเร่งดอก แต่ก็ไม่ควรใช้บ่อย

สภาพอากาศ
แอฟริกันไวโอเล็ตส่วนใหญ่ จะเจริญเติบโตในสภาพเดียวกันกับที่คุณมีความสะดวกสบาย ไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปและระดับความชื้นปานกลาง แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับแอฟริกันไวโอเลจะอยู่ที่ 25-28องศาเซลเซียส

ดิน
ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกแอฟริกันไวโอเล็ตต้องโปร่งน้ำไหลผ่านสะดวกไม่ขัง ส่วนประกอบที่แนะนำมี พีทมอสเป็นพื้นฐาน ผสมกับเวอร์มิคูไลท์ และเพอร์ไลท์ 30-50% ตามความเหมาะสม คือผสมสัดส่วนต่างๆให้สัมพันธ์กับวิธีการรดน้ำ เช่นถ้าเราใช้วิธี wick watering ในการดน้ำเราก้จะต้องเพิ่มสัดส่วนของเพอร์ไลท์ให้มากขึ้นกว่าปรกติ

กระถาง
ถ้าเป็นแอฟริกันไวโอเล็ตมาตรฐาน ควรปลูกในกระถาง 4 นิ้ว ไม่ควรเกิน 5 นิ้ว แอฟริกันไวโอเล็ตจะเริ่มมีดอกบานเต็มที่ประมาณ 6 เดือนหลังจากวันที่เราเปลี่ยนมาใส่กระถาง 4 นิ้ว
ถ้าแอฟริกันไวโอเล็ตเป็นสายพันธุ์เล็กก็สามารถปลูกใน กระถางที่มีขนาดเล็กลงกว่า 4 นิ้วได้แต่ไม่ควรเกิน 2 นิ้วครึ่ง
และจะต้อง repotting ทุก 6 เดือน *** ควรหลีกเลี่ยงกระถางที่มีก้นลึกเพราะอาจทำให้เกิดรากเน่าได้ ***